Jeżeli odczuwasz strach lub niepokój po patrzeniu na ten obraz, bądź jeżeli widzisz niespodziewanie byty, proszę skonsultuj się z psychiatrą twojego ośrodka.