Jeśli poniższa funkcja nie działa, aktywuj procedurę WPL-148/CZERWONY_ALARM